Holiday Bonus

Algemene voorwaarden

1. Deelname aan het Holiday BonusCard voordeelprogramma
1.1 Het Holiday BonusCard voordeelprogramma wordt door Absolut Active Travel & Resorts, Kitzbüheler Str 4, 6365 Kirchberg in Tirol, Oostenrijk aangeboden. Het is een systeem om meer klanten te binden aan uw bedrijf of onderneming. Uw diensten worden aangeboden in toeristische gebieden. Door deelname aan de Holiday BonusCard, hebben personen die aangesloten zijn bij de klantenkaart van Absolute Active Travel, gebruik hebben gemaakt van de diensten van reisorganisaties, of de verkooppartners die die Bonuscard gekregen hebben de mogelijkheid direct te profiteren van aangeboden producten, dienstverleningen, cadeau's in de vorm van procentuele kortingen of andere voordelen die klanten zonder deze BonusCard niet verkrijgen. Absolute Active Travel voert voor uw partneronderneming marketing acties door en informeert de deelnemers eventueel over uw producten of aanbiedingen.

1.2 Voor deelname aan de Holiday BonusCard gelden de volgende algemene voorwaarden. De deelnemer gaat akkoord met de schriftelijke aanvraag voor de Holiday BonusCard , met registratie op het internet of de eerste actieve werking in het programma , bv. Aangezien het gebruik van de voordelen of premies etc.

2. Verkoop en geldigheid

2.1 De Holiday BonusCard wordt na een online bestelling of bestelling bij gelieerde partners geleverd. De overname van de kaarten zijn onderworpen aan een vergoeding van €34,90. Daarnaast kunnen gerelateerde reisorganisaties de Holiday BonusCard ook overhandigen aan klanten die hem besteld hebben. Aparte marketingcampagnes waarin de Bonus Card wordt aangeboden aan andere voorwaarden zijn voorbehouden voor ons.
2.2 Het uiterlijk van de Holiday BonusCard kan afhangen van de organisatie of verkoper. Belangrijk onderdeel voor het waarborgen van de voordelen die u met de kaart heeft is dat het Holiday BonusCard en/of EBA (European Bonus Alliance) logo zichtbaar is op de kaart. Beide logo's zijn onder aan de pagina te vinden.

3. Gebruik van de voorwaarden

3.1 De gene met de Holiday BonusCard kunnen bij partners de overeengekomen voordelen alleen ontvangen en inwisselen op vertoon van de juiste kaart.
3.2 Overeengekomen voordeel kunt u van deze site ( www.holiday-bonus.com ) verwijderen of soortgelijke documenten die werden uitgedeeld of verzonden met uw BonusCard.
3.3 De kaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Reisorganisaties kunnen per boeking een kaart overhandigen aan een klant, die overeenkomt met de boekingsbevestiging. Dit geldt voor alle deelnemers.
3.4 De voordelen worden direct bij het laten zien van de kaart verzekerd. Latere reclameringen zijn uitgesloten.

4. Verlies van de kaart
De Holiday BonusCard dienst als bewijs dat u Holiday BonusCard deelnemer bent. Bij verlies kan u maximaal twee keer per kalenderjaar de kaart kostenloos opnieuw aanvragen. U meld zich dan bij: Absolute Active Travel, Kitzbüheler Str. 4, A-6365 Kirchberg in Tirol, of per e-mail bij info@holiday-bonus.com.

5. Misbruik/aansprakelijkheid
5.1 Het misbruik maken van de BonusCard wordt strafrechtelijk vervolgd. Als er een redelijk vermoeden is van het misbruik of manipulatie van de BonusCard ten nadele van Holiday BonusCard of haar partnerbedrijven, zal Absolute Active Travel zonder voorafgaande kennisgeving aan de kaarthouder strafrechtelijke maatregelen ondernemen en een schadevergoeding claimen.
5.2 Aansprakelijkheid van Absolute Active en de deelnemende partnerbedrijven voor lichte nalatigheid, met name om de schade van de kaarthouder of een derde partij, die voortvloeien uit het gebruik van het Holiday Bonus Card en / of misbruik wordt uitgesloten.

6. Klanteninformatie
SüdBest Informeert deelnemers regelmatig over aanbiedingen en partnerbedrijven, waarin de deelnemers bonuspunten verzamelen of uitkeringen ontvangen (communucatie programma).

7. Afronding programma deelname
7.1 Een annulering door de deelnemer is niet nodig. De kaarthouder kan elk moment stoppen met het gebruik van de Bonus Card.
7.2 Absolut Active Travel kan de deelnemer uitsluiten voor het gebruik van de kaart wanneer hij de voorwaarden voor deelname schendt of misbruik maakt van de voordelen. Absolut Active Travel heeft een buitengewone opzeggings recht voor het geval dat het programma gestopt wor

8. Wijziging van het Algemeen Reglement
Absolute Active Travel zal de deelnemers schriftelijk informeren over wijzingen van de algemene voorwaarden voor deelname. De wijziging wordt geacht goedgekeurd te zijn als de deelnemer niet binnen 6 weken schriftelijk zijn Holiday BonusCard annuleerd. De gewijzigde versie het Algemeen Regelement wordt dan onderdeel van een ander contract relatie. Absolute Active Travel zal de deelnemer in het bijzonder waarschuwen bij de mededeling van de wijzigingen. De deadline wordt voldaan indien de mededeling binnen 6 weken na de kennisgeving is verzonden.

9. Gegevens bescherming
De persoonlijke gegevens met betrekking tot deelname in het bijzonder de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telemediawet worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Meer details over dit onderwerp is te vinden onder het menu-item 'gegevens bescherming'

  • logo_HBC_transparent
  • logo EBA

meer informatie