Holiday Bonus

Gegevens bescherming

....naar uw persoonlijke zekerheid

Wij waarderen uw interesse in onze website en ons bedrijf. Voor externe links naar externe inhoud hebben we ondanks zorgvuldige controle geen aansprakelijkheid. Bescherming van uw persoonsgegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruik tijdens uw bezoek aan onze website is belangrijk voor ons. Uw gegevens worden beschermd in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens worden opgenomen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe het wordt gebruikt:

1.Verzameling en verwerking van de gegevens
Elke toegang tot onze website en elke download van een bestand wordt opgeslagen. De opslag dient interne systeem en statistische doeleinden. Opgeslagen wordt: Naam van het bestand, datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle ophalen, web browser en het domein. Bovendien worden de IP-adressen van de computers aangemeld. Verdere persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of registratie.

2. Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens
Als u ons voorziet van persoonlijke gegevens, gebruiken we het alleen om uw vragen te beantwoorden, om opdrachten uit te voeren met u en voor de technische administratie. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven of anderszins als het het doel dient van het contract, is het noodzakelijk voor de facturering, dit is noodzakelijk zoals afgesproken, in het bijzonder voor de overdracht van ordergegevens aan leveranciers. Recht om uw toestemming in te trekken met ingang voor de toekomst op elk gewenst moment. De verwijdering van opgeslagen persoonsgegevens als u uw toestemming geeft om de opslag in te trekken, als hun kennis om het beoogde doel van de besparing te voldoen niet meer nodig is of als de opslag om andere wettelijke redenen niet-ontvankelijk is.

3. Recht op informatie
Op schriftelijk verzoek, zullen wij u informeren over de opgeslagen gegevens over u.

4. Beveiligings opmerkingen
Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens te beschermen door het nemen van alle technische en organisatorische mogelijkheden, zodat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij het communiceren via e-mail kan de volledige beveiliging van gegevens niet worden gegarandeerd, dus raden we u aan om vertrouwelijke informatie vie de post te verzenden.